Skip to content

เกี่ยวกับเรา

RMA แอนนา โมลิน่า – MARN 1461034

ประฐานไมเกรชั่นเอเจ้นท์ – โซฟอส ไมเกรชั่น สเปเชียลลิสต์

ดูชื่อก็รู้แล้ว

โซฟอส ไมเกรชั่น สเปเชี่ยลลิสต์

Sophos (โซฟอส) แปลว่า ปัญญา ปัญญา คือคุณภาพของการมีประสบการณ์ ความรู้ และการพิจารณาที่ดี ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีสติสัมปชัญญะ และความคิดที่ชาญฉลาด

Migration (การย้าย)
แปลว่า การย้ายถิ่นฐาน

Specialist (ผู้เชี่ยวชาญ) แปลว่า ผู้ที่มีทักษะสูงในวงการที่จำกัดและเฉพาะเจาะจง

โซฟอส ไมเกรชั่น สเปเชียลลิสต์ เป็นเอเจนซี่ท้องถิ่นของเมืองเพิร์ธ เรามุ่งมั้นที่จะให้บริการการย้ายถิ่นฐานมาออสเตรเลียอย่างเชี่ยวชาญและดีที่สุด

ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เราได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายร้อยท่านอย่างประสบความสำเร็จ ช่วยทั้งในการเลือกทางเดินของวีซ่าออสเตรเลียที่ดีที่สุดสำหรับตัวบุคคล จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นอย่างถูกต้อง และยื่นวีซ่าชนิดต่างๆ

เรายังช่วยลูกค้าผ่านกระบวนการอุทธรณ์วีซ่าและให้บริการที่หลากหลายเพิ่มเติมเช่นไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

Our Principal Migration Agent

แอนนา โมลิน่า - MARN 1461034

“ครอบครัวของแอนนาได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลียตะวันตก จากประเทศไทยตั้งแต่ปี 2004 แอนนารู้และเข้าใจความรู้สึกที่จะต้องผ่านการดำเนินการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ถึงแม้ว่าแอนนาจะเรียกออสเตรเลียว่าบ้าน เพราะว่าเรียนมัธยม มหาลัย และทำงานให้บริษัทออสเตรเลีย แต่ว่าแอนนาก็กระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในชุมชนที่มีหลากหลายวัฒนธรรม และมีเพื่อนที่รู้จักเป็นการส่วนตัวจากประเทศต่างๆทั่วโลก “ – แอนนา โมลิน่า

แอนนา โมลิน่า เป็นไมเกรชั่นเอเจ้นท์ที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง เธอได้รับปริญญาตรีจากมหาลัยแห่งออสเตรเลียตะวันตก (The University of Western Australia) และอนุปริญญาโทจากมหาลัยเมอร์ด๊อค (Murdoch University) ด้านกฏหมายและการปฏิบัติของการย้ายถิ่นฐานของประเทศออสเตรเลีย เธอเป็นสมาชิคของสถาบัน Migration Institute of Australia (MIA) และ Migration Alliance แอนนาเป็นไมเกรชั่นเอเจ้นท์คนไทยคนแรกและคนเดียวในออสเตรเลียตะวันตก

แอนนามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการทำวีซ่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนของเธอเสมอ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

Registered Migration Agents ทุกคนต้องยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด (Code of Conduct)

ข้อมูลเพิ่มเต็ม รวมถึงคู่มือการใช้เอเจ่นท์ consumer’s guide อยู่ที่เว็บไซท์ www.mara.gov.au โซฟอสไมเกรชั่นสเปเชี่ยลลิสต์ยึดถือจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอันดับแรกเสมอ ดังนั้นลูกค้าทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่า:

  • เราจะทำหน้าที่อย่างเชี่ยวชาญและโปรเฟสชั่นแนล ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอตราบที่สามารถทำอย่างถูกต้องกฎหมายได้
  • เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ
  • ค่าธรรมเนียมของเราเหมาะสมกับงานและคำแนะนำของเราจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด
  • เรามีจรรยาบรรณที่ดีและจะรับลูกค้าเฉพาะกรณีที่เรามีความชำนาญที่จะช่วยได้อย่างดีที่สุด

ค่าบริการ

ค่าบริการของเราไม่แพ้ใคร เรารวมค่าใช้จ่ายดังนี้ทั้งหมดแล้วตามข้อตกลง เช่น ค่าไปรษณีย์ การพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ รวมทั้งค่าธรรมเนียมของตัวแทน จะไม่มีค่าใช้จ่ายมาเซอไพรส์ให้ตกใจ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากค่าบริการที่คุณต้องจัดหารจะมีเช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าของอิมมิเกรชั่น ค่าตรวจประวัติความประพฤติ ค่าประกันสุขภาพ ค่าตรวจสอบทางการแพทย์ หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆของอิมมิเกรชั่น