Skip to content
เกณฑ์ใหม่ของสัญชาติออสเตรเลีย 2017
ธงชาติออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ของการขอสัญชาติออสเตรเลียเพื่อที่จะให้ประเทศชาติและ ‘เสริมสร้างความเป็นพลเมืองออสเตรเลียโดยการวางคุณค่าของออสเตรเลียไว้เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการและเกณฑ์ของการขอสัญชาติออสเตรเลีย

ขณะนี้ข้อกำหนดการเป็นพลเมืองใหม่เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่บน เว็บไซต์ ของกรมตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันชายแดน และจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2017 ตามที่กำหนดไว้แต่แรกให้มีผลบังคับใช้

เกณฑ์ใหม่มีดังนี้:

  1. สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ฟัง และ พูด ขอสอบที่จะให้น่าจะเป็น IELTS ระดับ 6 แต่ว่าอิมมิเกรชั่นยังไม่คอนเฟิร์มข้อสอบ
  2. ต้องอยู่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียและถือวีซ่าถาวร พีอาร์ มาแล้วอย่างน้อย 4 ปี (กฎเก่า 1 ปี)
  3. ต้องผ่านข้อสอบสัญชาติออสเตรเลียที่ยากขึ้น:
  4. แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความมุ่งมั่นและคุณค่าของออสเตรเลีย
  5. สอบใหม่ได้เพียง 3 รอบ (แต่ก่อนสอบได้กี่รอบก็ได้)
  6. สอบตกทันทีถ้ามีการโกงข้อสอบ
  7. แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมส่งเสริมชุมชนภายในประเทศออสเตรเลีย:
  8. ทำงาน
  9. การเป็นสมาชิคกลุ่มชุมชนต่างๆ
  10. เข้าเรียนหากเป็นเด็ก

นอกจากนั้นพฤติกรรมอื่นที่ไม่ตรงกับคุณค่าและวิถีชีวิตชาวออสเตรเลียก็จะส่งผลเกี่ยวข้องว่าจะได้สัญชาติออสเตรเลียหรือไม่ เช่น กิจกรรมทางอาญา ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก การมีส่วนร่วมในแก๊งหรืออาชญากรรม

การเลือกที่จะเป็นพลเมืองออสเตรเลีย คือการเลือกที่จะให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและวิถีชีวิตชาวออสเตรเลีย ความเป็นพลเมืองนำมาซึ่งสิทธิและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และสมควรได้รับความเคารพและความมุ่งมั่นจากผู้ที่แสวงหามันเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้น

ฉันอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า 1 ปีแล้วในฐานะพีอาร์ วีซ่าถาวร ฉันสามารถยื่นขอสัญชาติออสเตรเลียได้หรือไม่?

แม้ว่ากฎหมายจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการก็ตาม เคสยื่นเรื่องขอสัญชาติ (ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2017) จะไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่ากฎหมายฉบับใหม่จะออกมา (คาดว่าเดือนธันวาคม 2017) อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถส่งใบสมัครได้ หากว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้รับการอนุมัติและกฎหมายใหม่ไม่ผ่าน เคสการสมัครของคุณจะได้รับการพิจารณา

ฉันจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างไร?

หากท่านต้องการอ่าน Discussion Paper สามารถเข้าไปดูในเว็บไซท์อิมมิเกรชั่นได้ ที่นี่

ท่านสามารถออกความคิดเห็นให้กับรัฐบาลออสเตรเลีย อีเมลถึง citizenship.submissions@border.gov.au รัฐบาลเปิดรับความเห็นจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2017

ติดแต่ไมเกรชั่นเอเจ้นท์ที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมาย คุณแอนนา โมลิน่า (MARN 1461034) ได้ที่ sophosmigration@gmail.com.

#Eng #EnglishLanguageRequirement #AustralianCitizenship #2017 #Australia #AustralianGovernment #Government #LiberalGovernment #AustralianCitizen #Reform2017

Comments are closed for this article!

Categories